Koelevaartsveen

Fotoimpressie

Beschrijving

Een voormalig veengebied in het Dwingelderveld.  Het gebied herbergt een unieke vegetatie van waterlobelia. Voor meer info zie NP Dwingelderveld