Eelderdiep

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Het Eelderdiep is een beek in het noorden van Drenthe en loopt voor een deel door de Onlanden waar het vele fraaie meanders heeft. Het oude beekdallandschap van het Eelderdiep is recent hersteld. Water uit de bovenlopen wordt in het Eelderdiep vastgehouden middels een stuw. Hierdoor is het gebied rondom het Eelderdiep in de Onlanden erg nat en moerasachtig.