Kleibos, Zuidermaden en Stenhorsten

Fotoimpressie

Beschrijving

Het Kleibos bestaat uit graslanden en bos. In het gebied komt potklei (zeer zware klei) voor. In het voorjaar bloeit in het bos speenkruid en bosanemoon uitbundig. In het gebied is een slenk uitgegraven (Zuidermaden) waardoor het water uit het Peizerdiep weer meer ruimte krijgt. Een nat natuurgebied met rietkragen wat in verbinding staat met het Peizerdiep. De Zuidermaden liggen langs de westflank van het Peizerdiep. De Stenhorsten (een verland gebied) ligt ten oosten van het Peizerdiep. Voor meer info zie Onlanden.