Matslootgebied en Langmameer

Fotoimpressie

 

Beschijving

Het Matslootgebied is een doorstroommoeras van De Onlanden. Twee slenken doorsnijden het gebied, die het water van het Peizer- en Eelderdiep naar het Leekstermeer voeren. Tussen de diepjes  ligt een waterbekken, het Langmameer.  In het gebied liggen twee natte broekbosjes, het Klein- en Groot Waal. In de winter zie je langs de Onlandse Dijk  vaak baardmannetjes in het riet.

Voor meer info zie Onlanden.