Sandebuur

Fotoimpressie

Beschijving

Sandebuur bevindt zich aan de zuidoostrand van het Leekstermeergebied op een van de zandtongen (een uitloper van het Drentse zandgebied).   De omgeving langs de zandkop is ingeklonken door ontrekking van vocht aan het veen.  De Rodervaart staat in open verbinding met het Leekstermeer.

In de winter erg veel foeragerende ganzen (brandganzen, grauwe ganzen, kolganzen en grote Canadese ganzen op de polders. In het voorjaar regelmatig groepen regenwulpen op de graslanden te zien.

Voor meer info zie Onlanden.