Weeringsbroeken en Broekstukken

Fotoimpressie

Beschrijving

Veenweiden, grasland en enkele houtwallen liggen in de Weeringsbroeken. In de natte gedeelten van het gebied zijn dotterbloemweiden te vinden. Door het gebied stroomt de Gouw.  In het gebeid ligt de Beelestukken: een wat minder nat gebied met houtwallen en zijn vogels zoals roodborsttapuit, kneu, paapje en boompieper te zien.  In het vroege voorjaar ook geregeld de tapuit.

In het natte gedeelte bloeien de dotterbloem, grote boterbloem, waterviolier en kleine valeriaan.

Voor meer info en foto’s zie Onlanden.