Terhorsterzand

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Het  Terhorsterzand is een natuurgebied ten zuiden van Beilen. Het is een stuifzandgebied met heuvels, bossen, heide, jeveneverbesstruwelen en vennen.

 

Flora & Fauna

De heide wordt begraasd door schapen en runderen (zwartbonte koeien).