Bocht van Molkwar

Fotoimpressie

Beschrijving

Het natuurgebied de Bocht van Molkwar is een buitendijks gelegen gebied tussen Hindelopen en Molkwerum. Het gebied bestaat uit zandplanten (opgespoten), rietland en schraalgrasland.

Flora & Fauna

Weidevogels waaronder zomertaling en kievit broeden er. De gele kwikstaart is ook een bewoner van de graslanden. Het riet trekt baardmannetjes, kleine karekieten, rietgorzen en rietzangers aan. Bijzonder voorkomende flora: fraai duizendguldenkruid, geelhartje en sierlijk vetmuur.