De Wolvetinte

Fotoimpressie

Beschrijving

Het gebied ‘De Wolvetinte’ is een nat natuurgebied langs de westkant van het meer Fluessen, wat gelegen is in het Zuidwesten van Friesland. Dit natuurgebied is vernoemd naar de voormalige boerderij die in dit natuurgebied heeft gestaan. Tijdens een grote storm in 1825 verdween de boerderij in de golven.

Flora & Fauna

In het gebied broeden onder andere de kluut, kievit en kleine plevier. In het najaar tijdens de vogeltrek zijn er vaak kemphanen en reuzensterns te zien.