De Wydemar

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Natuurreservaat De Wiide Mar – in het noorden van Friesland – is een vogelrijk natuurgebied. Het bestaat uit bloemrijke weilanden en enkele plassen.

 

Flora & fauna

Er broeden weidevogels als grutto en kievit.  Op het broedeiland broeden kokmeeuwen, kluten en bergeenden. Daarnaast in het najaar en de winter veel gasten zoals pijlstaart, zwarte ruiter, oeverloper, witgat, slobeend, kemphaan, diverse soorten ganzen en smient. Kiekendieven cirkelen er ook geregeld rond.