Delleboersterheide

Fotoimpressie

Beschrijving

De Delleboersterheide ligt in een beekdallandschap ten zuiden van de rivier de Tsjonger (omgeving Oldeberkoop). Een prachtige ven – de Catspoelle – rijk aan libellen ligt in het gebied. Het natuurgebied is licht glooiend waarin veenkommen liggen omringd door bos.

Flora & Fauna

De Delleboersterheide wordt begraasd door Schotse Hooglanders, Exmoorpony’s en Drentse heideschapen.  Op de hogere delen groeit struikheide en kraaiheide en in de lagere nattere delen dopheide en veenbies.  Bij de Catspoelle komen vele libellen waaronder de smaragdlibel en de gevlekte witsnuitlibel. Daarnaast is de heide rijk aan vlinders waaronder de bruine vuurvlinder, de kommavlinder en het heideblauwtje.