Doezumermieden

Fotoimpressie

Beschrijving

Het drassige natuurgebied is een gebied waar vroeger veen is afgegraven. Hierdoor bestaat het landschap uit vochtige gras-en weilanden, veenplassen, voormalige legakkers en moerasbosjes. Het gebied ligt ten noordoosten van Surhuisterveen.