Stelkampsveld

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Het meer dan 100 hectare groot natuurgebied Stelkampsveld ligt tussen Barchem en Borculo (het noordelijke deel van de Achterhoek). Stelkampsveld maakt deel uit van het landgoed Beekvliet wat er direct aan grenst. Een afwisselend en deels open terrein. Het gebied bestaat uit droge en natte heide, heischraal grasland, blauwgrasland, venbegroeiingen en stukken bos. Het is een klein verscholen pareltje der natuur in de Achterhoek. Eén erg mooi perceel springt eruit: een afwisseling van droge heide, natte heide, heischraal grasland en blauwgrasland. Bijzonder is dat er kalkrijk kwelwater vanuit Duitsland ondergronds dit gebied instroomt. Waar het kalkrijke  grondwater boven de grond komt in de zogenaamde blauwgraslanden treedt begroeiing van kalkmoerassen op.

Flora & Fauna

Eind voorjaar/begin zomer bloeien er volop orchideeën. Eén daarvan is de zeldzame Welriekende nachtorchis. De plant die zijn naam te danken heeft aan de sterke geur van vanille die het met name ’s avonds verspreidt. En het is van de weinig groeiplaatsen van de Grote muggenorchis in Nederland.  Het blauwgrasland herbergt ook het zeer zeldzame Melkviooltje. Een plantje met witte bloemen die bloeit in het voorjaar. Andere kenmerkende planten voor het gebied zijn Spaanse ruiter, Klokjesgentiaan en Parnassia.