Waddenzee – Hoek van de Bant

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Een kweldergebied in Friesland ten noordoosten van het Lauwersmeer. Rust en weidsheid zijn de kenmerken.

 

Flora & Fauna

Veel water- en wadvogels.