Cortenoever

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Ven oosten van Brummen ligt op de linkeroever van de IJssel een bijzonder uiterwaardengebied genaamd Cortenoever (een akkerreservaat). Het gebied Cortenoever is één van de best geconserveerde  kronkelwaardenlandschappen van Nederland. Het natuurgebied  is vernoemd naar het gehucht Cortenover met enkele boerderijen dat ten westen ligt.

Het is een natuurgebied wat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het gebied is bijzonder rijk aan bijzondere en zeldzame planten. Met name akkerplanten die van oudsher in Nederland voorkomen maar nu grotendeels zijn verdwenen.  Mede door de grote heuvelverschillen (enkele meters) en het ontkomen aan de landbouwintensivering in het verleden is het akkerreservaat  een mooi ontwikkelde kronkelwaard (een landschap dat zich bevindt binnen een (vroegere) meander van een rivier en dat een reliëfrijk landschap van stroomruggen en dalen te zien geeft.

Rivierduinen, bloemrijke graslanden, roggeakkers, ruigtes, meidoornheggen en ooibossen is het beeld.  Mede hierdoor komen er er talloze zeldzame plantensoorten, zeldzame insecten en  bijzondere broedvogels voor. Het gebied wordt begraasd door paarden en rundvee. En de weg naar het reservaat heeft een bijzondere naam: ‘Weg naar het Ganzen Ei’.

Flora & Fauna

Het reservaat is in het voorjaar en begin zomer één al kleurenpracht. Tussen de roggevelden groeien vele rode klaprozen en de zeer zeldzame Spiegelklokjes. De graslanden zien eind voorjaar blauw van de Brede ereprijs en Veldsalie en geel van de Rolklaver en Cypreswolfsmelk.

Naast deze bijzondere plantensoorten vinden we hier ook de volgende  zeldzame akkerplanten in grote aantallen: Handjesereprijs, Grote leeuwenklauw, Vroege ereprijs,  Walstrobremraap, Kruisbladwalstro, Akkerogentroost, Ruige weegbree en Kleine ruit. Met name het klimplantje,  het Spiegelklokje,  met zijn blauwpaarse bloemen tussen het graan is betoverend mooi. Tevens vinden we er de meer gangbare soorten: Scherpe boterbloem, Gewone ereprijs, Korenbloem, Gewone Klaproos, Gele morgenster, Akkerwinde, Margriet en Smalle wikke. Zie voor meer info IJsselvallei.