Cortenoever

Fotoimpressie

Beschrijving

Ten oosten van Brummen ligt op de linkeroever van de IJssel een bijzonder uiterwaardengebied genaamd Cortenoever (een akkerreservaat). Het gebied Cortenoever is één van de best geconserveerde  kronkelwaardenlandschappen van Nederland. Het natuurgebied is vernoemd naar het gehucht Cortenoever met enkele boerderijen die ten westenen ligen.

Het is een natuurgebied wat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het gebied is bijzonder rijk aan bijzondere en zeldzame planten. Met name akkerplanten die van oudsher in Nederland voorkomen maar nu grotendeels zijn verdwenen. Mede door de grote heuvelverschillen (enkele meters) en het ontkomen aan de landbouwintensivering in het verleden is het akkerreservaat een mooi ontwikkelde kronkelwaard (een reliëfrijk landschap dat zich bevindt binnen een meander van een rivier met stroomruggen en dalen).

Rivierduinen, bloemrijke graslanden, roggeakkers, ruigtes, meidoornheggen en ooibossen is het beeld.  Mede hierdoor komen er er talloze zeldzame plantensoorten, zeldzame insecten en bijzondere broedvogels voor. Het gebied wordt begraasd door paarden en rundvee. En de weg naar het reservaat heeft een bijzondere naam: ‘Weg naar het Ganzen Ei’.

Flora & Fauna

Het reservaat is in het voorjaar en begin zomer één en al kleurenpracht. Tussen de roggevelden groeien vele rode klaprozen en de zeer zeldzame spiegelklokjes. De graslanden zien eind voorjaar paarsblauw van de brede ereprijs en veldsalie en geel van de rolklaver en cypreswolfsmelk.

Naast deze bijzondere plantensoorten vinden we hier ook andere zeldzame akkerplanten in soms relatief grote aantallen: handjesereprijs, grote leeuwenklauw, vroege ereprijs,  walstrobremraap, kruisbladwalstro, akkerogentroost, ruige weegbree en kleine ruit.  Tussen het graan bloeit het zeldzame blauwpaarse spiegelklokje bloeit. Tevens vinden we er de meer gangbare soorten: scherpe boterbloem, gewone ereprijs, korenbloem, gewone klaproos, gele morgenster, akkerwinde, margriet en smalle wikke. Zie hier voor meer informatie over de IJsselvallei.