Hoenwaard

Fotoimpressie

Beschrijving

De Hoenwaard is een buitendijks gebied langs de IJssel. De Hoenwaard is een ecologische schakel van de Veluwe naar de IJsselHet is een landbouwpolder met rivierdynamiek dicht bij de IJssel. Het gebied ligt ten oosten van Heerde en Hattem. Zie voor meer info IJsselvallei.

Flora & Fauna

Voorkomen diverse weidevogels. Langs de uiterwaarden komt de plant smalle aster voor.