Noordpolderzijl

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Helemaal bovenin Groningen,  ten noorden van het dorpje Usquert, ligt Noordpolderzijl met het kleinste open zeehaventje van Nederland.  Alleen met hoogtij is de ondiepe geul (de Noordpoldermude) bevaarbaar.  Achter de zeedijk liggen kwelders met weidse uitzichten over het wad met in de verte de contouren van de Waddeneilanden. Verruiging wordt tegengegaan door begrazing met schapen paarden en koeien.

Flora & Fauna

Voorkomende planten zijn  zeekraal (dichts bij de zee op de zoute slikkige platen) en verder op de hogere gedeelten van de kwelder zeelalsem, zeeaster, kweldergras en Engels gras. ’s Winters grazen er grote groepen rot- en brandganzen. Vogels die er broeden zijn onder andere scholeksters, kieviten en tureluurs. Ook graspieper en veldleeuwerik zijn er te vinden.  Geregeld zijn er ook tapuiten waarneembaar. Tijdens de vogeltrek is het een pleisterplaats voor diverse vogels om bij te tanken.