Ezumakeeg

Fotoimpressie:

 

Ezumakeeg is een natuurgebied in het westelijk gedeelte van het Lauwersmeer (NP).  In het waterrijke gebied met slikplaten komen veel vogels voor. Soorten zoals goudplevieren, bontbekplevieren, kluten, kemphanen, oeverlopers, zilverplevieren,baardmannetjes,  groenpootruiters en zwarte ruiters. Veelvuldig worden hier dwaalgasten gezien die hier komen om te overnachten of te foerageren.   In herfst en winter bevinden zich vaak grote aantallen eenden en ganzen in het gebied. Kans om een zeearenden zijn er te spotten en er broedt een zeearend koppel.

In het najaar bloeit het goudknopje er uitbundig op de slikplaten.