Kollumeroord

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Kollumeroord  is een natuurgebied in het zuidwestelijke gedeelte van het Lauwersmeer (NP).  Gebied bestaat uit grazige weiden, rietvelden en bosopslag.  Aangeplant bossen (het Zomerhuis- en het Diepsterbos) bestaan voornamelijk uit populier, abeel, els en wilg. De bossen herbergen verschillende soorten bosvogels.  Grote kans op zien van een roofvogel zoals buizerds, kiekendieven en torenvalken. Ook broedt er al een paar jaar een zeearend paar.  Om verruiging van het gebied tegen te gaan lopen er grote grazers rond zoals Schotse hooglanders en 40 konikpaarden.