Kollumerwaard

Fotoimpressie:

 

Kollumerwaard  is een natuurgebied in het zuidelijk gedeelte van het Lauwersmeer (NP). Het bestaat voornamelijk uit ondiep water, grazige weiden en uitgestrekte rietvelden. Grote kans op het zien van roofvogels zoals kiekendieven, buizerds en torenvalken.  Dichtgroeien van het gebied wordt tegen gegaan door inzet van Schotse hooglanders en konikpaarden.

In het vele hoge riet komen moerasvogels voor zoals baardmannetje, snor, sprinkhaanzanger en heel soms de grote karekiet.