Texel

Fotoimpressie

Voor meer foto’s zie: Duinen van Texel (NP)Natuurgebieden divers (Texel) en Wad Texel.

Beschrijving

Texel is het grootste Nederlandse Waddeneiland in de provincie Noord-Holland. Texel herbergt polders, brede zandstranden, wad, kwelders, duinen, duinmeertjes, duinvalleien, graslanden, heide en bos. Op Texel ligt het Nationaal park De Duinen van Texel.

Hoogste punt van Texel is De Hoge Berg (15,3 meter boven zeeniveau). Rond de Hoge Berg zijn in een landschapsreservaat veel karakteristieke landschapselementen te zien: boeten, stolpboederijen en tuunwallen.

Een boet is is een kleine schuur met een platte kant op het noordoosten die diende als opslag voor hooi en ander voer voor de schapen. De tuunwallen zijn landafscheidingen gemaakt van op elkaar gestapelde graszoden. Deze wallen herbergen een grote diversiteit in flora & fauna.

Flora & Fauna

Texel heeft een gevarieerde flora zoals bijzondere orchideeën en zoutverdragende planten op de kwelders. Op de zeereep en dijken groeien helm, blauwe zeedistel, zeekool, zeevenkel en zeeraket. In de zomer kleurt De Slufter paars door bloeiend lamsoor en zeeaster.

Texel is een waar vogelparadijs. In de duinen, duinvalleien en in de duinmeren broeden verschillende vogelsoorten zoals baardmannetjes, kneu, nachtegaal, blauwborst, bruine kiekendieven en lepelaars. In De Slufter broeden onder andere bergeenden, eidereenden en kluten. Zeldzame strandbroeders zoals de dwergstern en bontbekplevier maken er in kleine aantallen hun nest. Ook een grote kolonie grote sterns broeden in het natuurgebied De Petten.

In de winter verblijven er duizenden ganzen op Texel en langs de kustlijn zijn bijzondere zangvogels te zien zoals sneeuwgorzen, fraters en strandleeuweriken.