Natuurgebieden divers (Texel)

Fotoimpressie

Beschrijving

Verspreid over Texel liggen naast het NP Duinen van Texel vele andere natuurgebieden.

Langs de Waddenzeedijk liggen diverse binnendijkse brakke natuurgebiedjes. Een hoogwatervluchtplaats voor de vogels. Tevens broeden er diverse vogels. Deze kuststrook wordt ook wel de Vogelboulevard genoemd. Voorbeelden van deze natuurgebiedjes zijn: Ottersaat, Utopia, Dijkmanshuizen en Wagejot.

Midden op het eiland ligt de polder Waalenburg. Dit betreft een polder met veel natte delen. Weidevogels zijn in deze polder in grote getalen te vinden.

Op het zuidwesten van het eiland ligt natuurgebied De Petten. Het bestaat uit brakke plassen met eilandjes. In dit gebied broedt een grote kolonie grote sterns.

Zie hier voor meer informatie over Texel.