Landgoederen Oldenzaal

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Het gebied Landgoederen Oldenzaal ligt op een stuwwal tussen Oldenzaal, Losser en Lutte. Het reliëfrijke landschap is gevormd in de voorlaatste ijstijd. Op de stuwwal ontspringen diverse beken. Kenmerkend voor het gebied zijn de boscomplexen waaronder bron- en beekbegeleidende bossen en eiken-haagbeukbossen. Verder liggen houtwallen, akkers, weilanden, vochtige en schrale graslanden, dotterbloemhooilanden en stukken heide op kleinschalige wijze verspreid over het gebied. De Tankenberg is met zijn 85m het hoogste punt van het gebied.

Deelgebieden van de Landgoederen Oldenzaal zijn onder andere Elfterheune, Hakenberg, Hoog Lutte, landgoed Boerskotten, landgoed Egheria, Kersberg en Kuiperberg.

 

Flora & Fauna

De bossen bestaan naast naaldbos voor een groot deel uit oud beuken- en eikenbos. Een bijzondere plant die er voorkomt is slanke sleutelbloem (in beekbegeleidende bossen). Andere zeldzame planten die je in de bronbossen (vooral bij de Tankenberg) ziet zijn de boswederik, verspreidbladig goudveil en paarbladig goudveil. Qua struiken komen soorten voor zoals eenstijlige meidoorn, wilde kardinaalmuts, Gelderse roos en vogelkers.

In de vele boscomplexen komen bosvogels zoals de havik, appelvink, zwarte specht, kleine bonte specht, middelste bonte specht, grote bonte specht, houtsnip, fluiter en diverse mezensoorten voor. Opvallend hierin is de relatief grote populatie van de middelste bonte specht.