De Klip (Wassenaar)

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Het kleine natuurgebied De Klip ligt aan de duinvoet bij Wassenaarse Slag (12 hectare). Eind 1996 werd het voormalige bollenterrein omgevormd tot een kleinschalig natuurgebied. De voedselrijke bovenlaag van zo’n 25 centimeter werd afgegraven. Daarna werd er wat reliëf aangebracht door met zand te schuiven.

Flora & Fauna
Momenteel is het een open landschap met natte gedeelten. Het gebied wordt begraasd. Uiteindelijk moet De Klip een landschap worden dat de overgang van de duinen naar het achterland karakteriseert: van open water naar droge duinen gevarieerde vegetatieontwikkeling. De weidevogel kievit komt ervoor. Meer vogels, waaronder steltlopers als de grutto en de wulp, zouden in de toekomst kunnen voorkomen. Voor meer info zie Meijendel.