Bargerveen

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Het Bargerveen is een natuurgebied in het uiterste zuidoosten van Drenthe. Het Bargerveen bestaat uit drie delen: het Amsterdamsche Veld, het Meerstalblok, en het Schoonebeekerveld. Het gebied bestaat grotendeels uit hoogveen (deels levend), en een klein restant van het Boertanger moeras. In het gebied komen veel bijzondere vlinders, libellen alsook vogels en planten voor. Voorbeelden zijn: de aardbeivlinder, de noordse witsnuitlibel, de welriekende nachtorchis, de grauwe klauwier en de boomvalk.