Bergeend

Onderstaande foto’s zijn gemaakt in de Onlanden, het Hoeksmeer en rond de pier Holwerd.