Arriër Koeland

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Langs de Overijsselse Vecht (in het Vechtdal) liggen nog enkele van de laatste  stroomdalgraslanden, zogenaamde koelanden, in Nederland. Naast het Junner Koeland is het Arriër Koeland zo’n stroomdalgrasland omringd door een oude meander van de Vecht. Een kleinschalig landschap met droge, schrale graslanden, rivierduintjes (ontstaan door het buiten de oevers treden van de Vecht), kleine bosjes en gemend bos.

Van oudsher werden de koelanden extensief begraasd door koeien. Karakteristiek op de graslanden zijn de vele kleine bulten gevormd door de gele weidemier. Een mier die ondergronds leeft en door zijn graven de grond pen houdt en kalkrijk zand aan de oppervlakte brengt wat zorgt voor bijzondere

 

Flora & Fauna

Op de graslanden komen geel walstro, grasklokje en de zeldzame soorten grote tijm en steenanjer voor. Naast diverse spechtensoorten, boomleeuweriken en andere bosvogels komt in de struiken en kleine bosjes de grauwe klauwier voor.

In het najaar komen kleurrijke en zeldzame wasplaten (paddenstoelen) voor waaronder de scharlaken wasplaat, grauwe wasplaat en weidewasplaat.