Kampsheide

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Kampsheide is een klein gebied met veel natuur- en archeologische kenmerken zoals heide, groot ven, oude jeneverbesstruiken, grafheuevels celtic fields (restanten van prehistorische akkers). Het grenst aan  het beekdal van de Drentsche Aa. Pp Kampsheide grazen enkele Drentse heideschapen.