Westhoek (kwelder)

Fotoimpressie

Beschrijving

Westhoek is een afgelegen stukje Friesland in het noorden langs de Waddenzee. Buitendijks is het een kweldergebied met talloze kleine kronkelende geultjes. Een fraai stukje geullandschap.

Flora & fauna

De Westhoek is rijk aan diverse wadvogels (veel steltlopers).  Voorkomende soorten (soms in grote aantallen): bonte strandlopers, bontbekplevieren, zilverplevieren, kanoeten, krombekstrandlopers, zilverplevieren, scholeksters, rosse grutto’s, kluten, wulpen en bergeenden.