Norgerholt

Fotoimpressie

 

Beschrijving

In het esdorpenlandschap bij Norg (Drenthe) ligt het Norgerholt. Het is een van de oudste loofbossen in Nederland, en bestaat voornamelijk uit hulst en zomereik. Het gebied is als bosreservaat aangewezen. Het bos is rijk aan flora en fauna. Bijzondere planten die er voorkomen zijn o.a. de zeer zeldzame Norger bosmuur, lelietje-van-dalen, dalkruid, bosanemoon, en gewone salomonszegel. De bodem van het bos wordt voor een groot deel bedekt met adelaarsvaren. Tevens komen er veel bosvogels voor, waaronder zwartkop en de fluiter.