Hunzedal

Fotoimpressie

 

Beschrijving
De Hunzevallei ligt in het oosten van Drenthe en loopt parallel met de voet van de Hondsrug van zuid naar noord. Het is een beekdal met natte bossen, moerassen, grasland en verschillende beekjes. Bestaat uit de de deelgebieden Annermoeras, Duunsche landen en Torenveen-Bonnerklap.

  • Annermoeras = moerasgebied (bij Spijkerboor)  ligt erg laag ten opzichte van het beekpeil en daarom vaak erg nat
  • Duunsche landen = oud rivierduincomplex ingebed in een bloemrijk beekdallandschap
  • Torenveen-Bonnerklap
  • Tusschenwater

Flora & Fauna
Enkele bevers aanwezig. Weide- en watervogels bewonen het gebied. Op sommige delen graast vee.