Fochteloërveen

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Het Fochtelooërveen) is een 2500 ha groot hoogveengebied in Nederland. In de afgelopen jaren zijn damwanden met stuwen aangelegd.  Deze compartimenten zorgen ervoor dat de waterhuishouding beter gereguleerd kan worden. Te droge en te natte plekken worden zo grotendeels verkomen.

Flora & Fauna

Het veenhooibeestje heeft hier weer een van zijn laatste grote populaties. De adder, ringslang en gladde slang komen voor.  Qua vogels broeden er enkele kraanvogels per jaar. Dit is één van de weinige plekken in Nederland.  Het paapje komt hier in relatief grote aantallen voor (hoogste dichtheid van Nederland).