Nieuwe Hondsbossche Duinen

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Hondsbossche en Pettemer Zeewering is in 2015 versterkt met zand en daarna hernoemd tot Hondsbossche Duinen. Dit ter vergroting van de waterveiligheid. Het daardoor nieuw ontstane duingebied ligt voor de oude zeewering. De oude zeewering bestond uit een dijk met basaltblokken. De oude zeedijk was destijds aangelegd i.v.m. het wegslaan van de duinen in de eeuwen daarvoor door zware stormvloeden.

Het duingebied loopt tussen Camperduin en Petten.  De naam ‘Hondsbossch’ refereert naar een duingebied met bos (het Hondsbosch) in het verleden.

 

Flora & Fauna

In het nieuwe duingebied hebben zich kenmerkende soorten gevestigd , zoals biestarwegras, zeemelkdistel, strandkweek, zeeraket, loogkruid en zeeposteleien. De westzijde van de oude dijk met basaltblokken raakt (gedeeltelijk) bestoven met zand waardoor er zogenaamde vloedmerkplanten (kamille, zeekool en gerande schijnspurrie) zich kunnen vestigen.