Nederland is relatief klein. Maar toch zijn er vele boeiende natuurgebieden. Op deze site geef ik een impressie in beeld hoe ik ze gezien en beleefd heb. Meijendel, de Onlanden, de polders rondom het Zuidlaardermeer, NP Drentsche Aa, NP Lauwersmeergebied en het NP Dwingelderveld zijn gebieden die ik regelmatig bezoek en voor mij iets speciaals hebben. Andere kleine verscholen pareltjes vind ik Cortenoever, Stelkampsveld en polder Breebaart.

Verdere fascinatie heb ik voor de Waddenzee met zijn weids uitzicht, dynamiek en natuurschoon. Het wad (en de bijbehorende kwelders) bij de Peazemerlannen, Westhoek en Uithuizerwad zijn uniek om vogels te bewonderen. Tijdens de najaarstrek zijn het de enorme aantallen trekvogels die op het wad foerageren en in de winter de bijzondere wintergasten.

Naast de natuurgebieden ook een selectie in beeld van planten, vogels, paddenstoelen, vlinders, amfibieën & reptielen, hommels en zoogdieren.  Sommige soorten kom ik frequent tegen, voor anderen moet je het nodige geluk en geduld hebben. Weidevogels, steltlopers en wadvogels zijn mijn favorieten. Zie onderaan deze pagina voor een lijst van zeldzame planten en vogels die op de website staan.

 

Wadden bij vorst (Peazemerlannen)

Natuurgebieden

Klik op het natuurgebied voor info en meer foto’s.

Toon meer
Drieteenstrandloper (Schoorl aan zee)

Vogels

Klik op de vogel voor meer foto’s van de soort (of hier voor slideshow).

Toon meer
Friese muggenorchis (NP Lauwersmeer)

Plant

Klik op de plant voor meer foto’s van de soort (of hier voor slideshow).

Toon meer
Rode kelkzwam of krulhaarkelkzwam

Paddenstoelen

Opmerking: Sommige paddenstoelensoorten zijn lastig van elkaar te onderscheiden.  Ondanks zorgvuldigheid is een onjuiste determinatie mogelijk.   

Toon meer
Hommel uit aardhommelgroep

Hommels

Opmerking: Sommige hommelsoorten zijn lastig van elkaar te onderscheiden.  Ondanks zorgvuldigheid is een onjuiste determinatie mogelijk.   

Toon meer

Klik hier voor recente foto's!

Zeldzame planten en vogels die op de website staan:

Aarereprijs, Beenbreek, Betonie, Bijenorchis, Blauwe zeedistel, Bont kroonkruid, Bosgeelster, Boswederik, Brede ereprijs, Cipreswolfsmelk, Dennenorchis, Draadgentiaan, Echte guldenroede, Engelse allant, Fraai hertshooi, Friese muggenorchis, Geelhartje, Gewone vleugeltjesbloem, Groot spiegelklokje, Grote keverorchis, Gulden boterbloem, Gulden sleutelbloem, Heidekartelblad, Kartuizer anjer, Kievitsbloem, Klein wintergroen, Kleinbloemige salie, Klokjesgentiaan, Kruisbladgentiaan, Lange ereprijs, Liggende vleugeltjesbloem, Moeraswespenorchis, Orchis (bos- / heide- / gevlekte), Parnassia, Polei, Rode pekanjer, Rode steenorchis, Rond wintergroen, Schedegeelster, Scherpe fijnstraal, Smalle aster, Steenanjer, Stengelloze sleutelbloem, Stofzaad, Teer guichelheil, Valkruid, Veldsalie, Verspreidbladig goudveil, Vetblad, Vleeskleurige orchis, Walstrobremraap, Waterlobelia, Welriekende nachtorchis, Wilde ridderspoor, Zandviooltje, Zevenster, Zomerbitterling, Zwartblauwe rapunzel

Alk, Blauwe kiekendief, Boomvalk, Dwergaalscholver, Dwerggans, Engelse kwikstaart, Flamingo, Geelbrauwgors, Gestreepte strandloper, Grauwe franjepoot, Grauwe kiekendief, Grauwe klauwier, Grote barmsijs, Hop, IJsvogel, Kemphaan, Klapekster, Kleine barmsijs, Kleine bonte specht, Kleine zilverreiger, Kleine zwaan, Koereiger, Koperwiek, Krekelzanger, Kuifduiker, Middelste bonte specht, Morinelplevier, Noordse kwikstaart, Paapje, Patrijs, Pestvogel, Porseleinhoen, Purperreiger, Roerdomp, Roodhalsfuut, Roodhalsgans, Roodkopklauwier, Rosse franjepoot, Ruigpootbuizerd, Temmincks strandloper, Velduil, Visarend, Waterspreeuw, Witkeelkwikstaart, Witvleugelstern, Witwangstern, Zeearend, Zeekoet, Zwarte ibisZwarte ruiter, Zwarte specht.