Lieversche Diep en Hazematen

Fotoimpressie

Beschrijving

Het Lieversche Diep is een beek in het noorden van Drenthe. Het ligt ten westen van het dorp Lieveren en gaat in het zuiden over in het Groote Diep. In de beek is een vistrap aangelegd zodat vissen het gebied kunnen benutten als paaigebied. De beek meandert sterk. De beek stroomt door een smal beekdal met aangrenzend madelanden (Hazematen) en bossen (Mensingebos en Lieverderbos). De Hazematen is een prachtig drassig natuurgrasland met kwel en bijzondere plantensoorten.

Flora & Fauna 

In de Hazematen komen bijzondere plantensoorten voor zoals orchideeën, echte koekoeksbloem, adderwortel, scherpe boterbloem, gewone dotterbloem, ronde en kleine zonnedauw en kleine ratelaar. Langs de meanderende oevers broedt soms de ijsvogel.