Vossemeer

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Het Vossemeer is een meer ingeklemd tussen de provincie Flevoland en Overijssel. Behoort tot één van de vele Randmeren (deze randmeren zorgen ervoor dat het niet-ingepolderde land niet kan verdrogen en verzakken). In het meer bevinden zich eilandjes met slikkige oevers en rietkragen.  In het Vossemeer valt ook regelmatig een zandplaat droog waarop dan diverser soorten steltlopers foerageren.

Flora & Fauna

Op de droogvallende platen geregeld groepen vogels zoals regenwulpen, kievitten en goudplevieren. Lepelaars, aalscholvers en grote zilverreigers zijn ook regelmatig te zien.