Noordsche veld

Fotoimpressie

Beschrijving

Het Noordsche veld is een natuurgebied op een zandrug tussen twee dalen ten noordoosten van het dorp Peest. Het natuurgebied bestaat uit bos, heidegebied en beekdalgrasland. Kenmerkende elementen in het gebied zijn grafheuvels, raatakkers (= celtic fields) en hoogakkers. Een opvallende groep grafheuvels op het hoogste gedeelte van de rug staat bekend als de Negen Bargen.

Flora & Fauna

Voorkomende boomsoorten zijn Zomereik en Lariks. Verder dopheide, struikheide en pijpenstrootje. Reptielen zoals hagedissen en adders. De zeldzamere vlinders heideblauwtje en de bruine vuurvlinder komen voor. Het gebied word begraasd door Schotse Hooglanders en landgeiten.