Diakonievene

Fotoimpressie

 

Beschrijving
De Diakonievene, in de buurt van Nijeberkoop gelegen natuurgebied ter grootte van 44 hectare, bestaat uit een aantal fraaie plassen die met elkaar in verbinding staan. De naam herinnert aan de tijd waarin de Diaconie van Nijeberkoop voor de armen zorgde en hier turf voor hen won. De huidige plassen zijn restanten van de vervening ((en het daarbij behorende graafwerk) in een grote pingo-ruïne. De omgeving heeft her en der kleine heuvels door de omringende beboste stuifwal. De Diakonievene grenst aan de Catspoele. Een paar kleinschalige heidegebieden komen ook voor. Het gebied wordt beheerd door It Fryske Gea.

Flora & Fauna
De plassen worden gevoed door regenwater. ’s Winters kan het peil er flink hoog zijn. Het geheel van plassen en heide is aantrekkelijk voor de adder, ringslang, levendbarende hagedis, gewone pad, groene- en bruine kikker en heikikker. Qua vogels zien we er bijvoorbeeld geelgors, dodaars, geoorde fuut, kuifeend, sperwer, havik en buizerd.  Typsiche bosvogels in de Diakonievene zijn de kleine bonte specht, glanskop, kuifmees en wielewaal.  De plassen worden omringd door vooral eiken en grove dennen. Ander florasoorten zijn wilde lijsterbes, hulst, veenpluis, kleine veenbes, hengel