Regge

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Regge is een Overijsselse rivier beginnend bij Diepenheim en eindigt in de Overijsselse Vecht bij Ommen.  In bepaalde delen meandert de rivier met grote lussen.

 

Flora & Fauna

In het Reevediep komen een aantal zeldzame diersoorten voor zoals de meervleermuis, waterspitsmuis, otter en de kleine modderkruiper. Qua vogels komen diverse weidevogels voor. Verder water- en rietvogels, zilverreigers, ganzen en eenden.