Pettemerduinen

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Pettemerduinen is een lange, smalle duinenstrook gelegen tussen het Zwanenwater en de Nieuwe Hondsbossche Duinen.  Duintoppen, dennenbossen met sterk vervormde ‘waaibomen’ en natte bloemrijke duinvalleien met onder andere orchideeën, diverse duinwateren (Eerste, Tweede en Derde Korfwater) kenmerken het gebied.  In het natuurgebied staan industriële gebouwen. natuurgebied. Zwarte Gallowayrunderen grazen in de duinen.

 

Flora & Fauna

De natte duinvalleien herbergen een reeks soorten waaronder moeraswespenorchis, welriekende nachtorchis, parnassia, galigaan, wintergroen en draadzegge (zeer zeldzaam). De bijenorchis is tevens in opmars in de duinen.  In de bossen groeien zeeden, zwarte den, sitkaspar, zomereik en wilg.

Vogels: grasmus en graspieper. Incidenteel de tapuit. In de bossen verder grote bonte spechten, nachtegalen, buizerd en havik. Op de daken van de gebouwen broeden mantelmeeuwen.