Scharreveld

Fotoimpressie

Beschrijving

Een weids golvend heidelandschap met plassen en vennen. Afwisselend natte en droge heidevegetaties. Door het voorkomen van keileem dicht onder het oppervlak blijft het gebied gedurende een groot deel van het jaar vrij nat.  Deze natte gedeelten oefenen een grote aantrekkingskracht uit op allerlei weide- en watervogels. Het gebied wordt begraasd door Schoonebeker heideschapen en Schotse hooglanders.

Flora & Fauna

Planten die er voorkomen zijn: op de hogere gedeelten pijpenstrootje en struikheide, op de natte delen dopheide, klokjesgentiaan, heidekartelblad, witte snavelbies en zonnedauw. Vogels (op natte en de hogere droge gebieden):  Watersnip, tureluur, kievit, grutto, wulp, kleine plevier, grote zilverreiger, wintertaling, tapuit, graspieper en veldleeuwerik. Reptielen zoals heikikkers, groene kikker en rugstreeppadden. Vlinder zoals kleine vuurvlinder, heivlinder en het gentiaanblauwtje.