Drentsche Aa (NP)

Fotoimpressie

Voor meer foto impressies zie hier:  Amerdiepje, Andersche Diep, Anlooërdiepje, Beek Drentsche Aa, De Strubben-Kniphorstbosch, Deurzerdiep, Eexterveld, Gastersche Diep, Gasterse Duinen, Molenveld (Zeegse), Loonerdiep, Oudemolensche Diep, Schipborgsche Diep, Taarlosche Diep, Westerdiep, Zeegse Duinen, Zeegserloopje

Beschrijving

De Drentsche Aa is de verzamelnaam voor een uitgebreid netwerk van beken en zijbeekjes die zijn vernoemd naar het dichtstbijzijnde dorp of veld. Pas in de buurt van de stad Groningen heet de beek ook daadwerkelijk Drentsche Aa. De Drentsche Aa is de enige beek in Nederland die  bijna overal zijn oorspronkelijke meanderende loop heeft behouden.

Het oude cultuurlandschap van de Drentsche Aa bestaat uit een complex van beken met madelanden (beekbegeleidende weiden en hooilanden), oude bossen (holten en strubben) en jongere bosjes, houtwallen, essen (akkers), droge en natte heiden (velden), zandverstuivingen (duinen), jeneverbesstruwelen, esdorpen, en landgoederen. Het stroomgebied is al sinds de prehistorie bewoond. Daarvan getuigen de hunebedden, de vele grafheuvels en de ‘celtic fields’ (oude akkercomplexen). Het gebied ligt ten oosten van Assen en ten zuiden van Groningen (grootte gebied ca. 4500 hectare) en bestaat uit de volgende gebieden: Amerdiep, Andersche Diep, Anloo, Anlooër Diepje, Appelbergen, Ballooërveld, De Heest, Deurzerdiep, Diepenveen, Gasterensche Diep, Geelbroek, Polder Glimmen, Glimmermade, Looner Diep, Okkenveen, Oudemolensche Diep, Polder Oosterland, Quintusbos, Scheebroeker Loop, Schipborgsche Diep, Strubben-Kniphorstbosch, Taarlosche Diep, Westerdiep, Westerlanden, Zeegserduinen en Zeegser Loopje.

Flora & Fauna

In het gebied komen weidebeekjuffers voor. Deze insecten houden van vrij zuurstofrijke en meestal onbeschaduwde beken. Boven stilstaand water zie je ze amper. Nu het beekwater schoner is geworden komt de weidebeekjuffer weer vaker voor.  Qua flora komt de zwartblauwe rapunzel voor: een schitterende en zeer zeldzame soort. Hij groeit in de beekdalgraslanden bij het Oudemolensche en Taarlosche diep. Bij de Burgvallen (Anlooërdiepje) groeit een ander zeldzaam klein geelbloemig plantje: verspreidbladig goudveil. En op een klein perceel binnen de Drentsche Aa groeit een andere rode lijst soort: valkruid. Een plant met oranje-gele bloemen. Daarnaast komen er zeldzame orchideeën voor. In het voorjaar zijn sommige graslanden in de Drentsche Aa paars gekleurd van de bloeiende orchideeën. Dan bloeit de brede orchis, een orchidee die houdt van natte hooilanden. Andere soorten orchideeën komen ook voor in het Drentsche Aa-gebied zoals de gevlekte orchis, rietorchis, heideorchis en vleeskleurige orchis.