Drentsche Aa (NP)

Fotoimpressie

 

Meer fotoimpressie’s zijn hier te vinden:
Amerdiepje, Andersche Diep Anloërdiepje, Deurzerdiep, Eexterveld, Gastersche Diep, Gastersche Duinen, Molenveld (Zeegse), Loonerdiep, Oudemolensche Diep, Schipborgsche Diep, Taarlosche Diep, Westerdiep, Zeegserloopje

Beschrijving
De Drentsche Aa is de verzamelnaam voor een uitgebreid netwerk van beken en zijbeekjes die zijn vernoemd naar het dichtstbijzijnde dorp of veld. Pas in de buurt van de stad Groningen heet de beek ook daadwerkelijk Drentsche Aa. De Drentsche Aa is de enige beek in Nederland die  bijna overal zijn oorspronkelijke meanderende loop heeft behouden.

Het oude cultuurlandschap van de Drentsche Aa bestaat uit een complex van beken met madelanden (beekbegeleidende weiden en hooilanden), oude bossen (holten en strubben) en jongere bosjes, houtwallen, essen (akkers), droge en natte heiden (velden), zandverstuivingen (duinen), Jeneverbesstruwelen, esdorpen, en landgoederen. Het stroomgebied is al sinds de prehistorie bewoond. Daarvan getuigen de hunebedden, de vele grafheuvels en de ‘celtic fields’ (oude akkercomplexen). Het gebied ligt ten oosten van Assen en ten zuiden van Groningen (grootte gebied ca. 4500 hectare) en bestaat uit de volgende gebieden: Amerdiep, Andersche Diep, Anloo, Anlooër Diepje, Appelbergen, Ballooërveld, De Heest, Deurzerdiep, Diepenveen, Gasterensche Diep, Geelbroek, Polder Glimmen, Glimmermade, Looner Diep, Okkenveen, Oudemolensche Diep, Polder Oosterland, Quintusbos, Scheebroeker Loop, Schipborgsche Diep, Strubben-Kniphorstbosch, Taarlosche Diep, Westerdiep, Westerlanden, Zeegserduinen en Zeegser Loopje.

Flora & Fauna
In het gebied komen weidebeekjuffers voor . Deze insecten houden van vrij zuurstofrijke en meestal onbeschaduwde beken. Boven stilstaand water zie je ze amper. Nu het beekwater schoner is geworden komt de weidebeekjuffer weer vaker voor. In de buurt van het Amerdiep, Gasterensche Diep of  Taarlosche Diep is de kans het grootst.

Qua flora komt de zwartblauwe rapunzel voor: een schitterende en zeer zeldzame soort. Hij groeit in de beekdalgraslanden bij het Oudemolensche en Taarlosche diep. Bij de Burgvallen (Anloërdiepje) groeit een ander zeldzaam klein geelbloemig plantje: verspreidbladig goudveil. En op een klein perceel binnen de Drentsche Aa groeit een andere rode lijst soort: valkruid. Een schitterende plant met oranje-gele bloemen.

Daarnaast komen er zeldzame orchideeën voor. In het voorjaar (begin juni) zijn sommige graslanden langs de Drentsche Aa paars gekleurd van de bloeiende orchideeën. Dan bloeit de brede orchis, een orchidee die houdt van natte hooilanden.

Andere soorten orchideeën komen ook voor in het Drentsche Aa-gebied. Zo groeit de gevlekte orchis vooral in heidevelden op plaatsen waar wat keileem in de bodem zit (bijvoorbeeld het Balloërveld) of op schrale graslanden. De rietorchis komt ook voor in de Drentsche Aa: zowel met ongevlekte bladeren (ongevlekte rietorchis) als met gevlekte bladeren (gevlekte rietorchis).