Skrins

Fotoimpressie

Beschrijving

Een weidevogelreservaat in het westen van Friesland (ten zuiden van Easterlittens).

Flora & Fauna

Een rust- en broedgebied voor trek- en weidevogels in de bloemrijke graslanden.