Boerenveensche plassen

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Een natuurgebied met heidevelden waarin grote waterplassen en vennen liggen.  De bodem bevat een keileem laag. De Boerenveensche Plassen liggen ten noorden van Hoogeveen.

Flora en Fauna

Vogels zoals watersnippen, kemphanen, grote zilverreigers, lepelaars, wintertalingen, dodaars en soorten steltlopers.  Tijdens de winter grote aantallen ganzen. Bijzondere planten zoals liggend vleugeltjesbloem, kleine en ronde zonnedauw, heidekartelblad en oeverkruid.