Schermer

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Schermer is de laatste grote droogmakerij gerealiseerd in de Gouden Eeuw.  Van 1633 tot 1635 werd het meer ‘de Schermeer’ door 52 molens drooggemalen. Hierdoor is de droogmakerij de Schermer ontstaan.  De polder ligt ten zuidoosten van Alkmaar met daarin gelegen de dorpen Stompetoren en Zuidbeemster.   De droogmakerij maakt deel uit van Nationaal Landschap Laag Holland. Elf van de robuuste molens bepalen nog steeds het aanzien van het open en weidse landschap. Bijzonder zijn de de molengangen bij Schermerhorn, Rustenburg en Driehuizen.  Deze molens maken onderdeel uit van een uniek getrapt bemalingssysteem.  Het molencomplex bij Schermerhorn pompten het water in etappes vanuit het diepste punt van de polder (de binnenboezem) naar de ringvaart.  Van de  oorspronkelijke zes molens (twee onder-, twee middel- en twee bovenmolens) zijn nog drie overgebleven.

Kenmerkend voor de stolpboerderijen in de Schermer is dat de gebouwen in een vierkant (het carré-erf) geplaatst zijn met daarom een dubbele waterring.

Werking droogmakerij Schermer: Een droogmakerij is een bemalen gebied dat van oorsprong een een meer of nat gebied was.  Eerst werd een sloot (ringsloot / ringvaart) gegraven en een ringdijk aangelegd.  Op deze dijk werden molens gebouwd; de bovenmolens.  Deze molens konden het waterpeil met één meter verlagen. Hierna werd een tweede rij molens gebouwd: de middenmolens.  Dit was echter niet afdoende om al het water uit de Schermer te halen. Nog meer rijen molens waren nodig: de onder- en poldermolens.  Zo ontstond een ‘vier-traps’ watersysteem om al het water in de ringvaart te lozen en om tot een drooggemalen polder te komen.