Harger- en Pettemerpolder

Fotoimpressie

Beschrijving

Een eeuwenoud uitgestrekt en open weidegebied waar een samenspel is van zoet en zout water. Het gebied bestaat uit kronkelende sloten,slaperdijken, een molen en natte weiden. In het gebied liggen plassen genaamd ‘de Putten’ die ontstaan zijn door kleiafgravingen.  Het gebied ligt direct achter de zeewering (Nieuwe Hondsbossche Duinen). Het gebied is geliefd bij de vogels.

 

Flora & Fauna

Er broeden op de schelpeneilandjes in de Putten grote sterns, visdieven en vele andere vogels. In het voorjaar scharrelende vogels zoals de kluut, lepelaars en de tureluur. In de polder broeft verder de kievit en de grutto. In de winter veel kolganzen en smienten. Zelfs de zeldzame Dwerggans (bijnaam: goudoogje) wordt er soms gezien.  Het brakke water van de Putten bevat veel voedsel wat veel vogels trekt.

Op de overgang van zout naar zoet water zie je planten zoals zeeaster, zeekraal en wilde selderij.