Aekingerzand

Fotoimpressie

Beschrijving

Het Aekingerzand, of de Kale Duinen, is onderdeel van het NP Drents-Friese Wold. Het ligt ten zuidwesten van Appelscha. Een schitterend en bijzonder gebied waar de wind deels vrij spel heeft waardoor het karakteristieke stuifzandgebied is ontstaan met heidebegroeiing met her en der een grove den. Het gebied wordt omzoomd door voornamelijk naaldbomen. Het is het grootste stuifzandgebied van Noord-Nederland. In het gebied ontstaan weer stuifduinen door de erosie van de wind en mooie zandruggen. Met behulp van runderen, zoals Schotse hooglanders en Salers, wordt het gebied begraasd. Door het gebied lopen vele paden door mul zand. Aan de rand van het stuifzandgebied Aekingerzand ligt het ven De Grenspoel. Het ven ligt precies op de grens van de provincies Drenthe en Friesland. Aan de zuidwest kant van het gebied, ligt het heidegebied het Doldersummer- en Wapserveld.

Flora & Fauna

Bijzondere vogels die er aangetroffen kunnen worden zijn: tapuit, roodborsttapuit, nachtzwaluw en boomleeuwerik. De tapuit is hier een opvallende vogelsoort die vaak op de toppen van de duinen zit. Een vogel die van open terrein houdt. De vlinder heideblauwtje fladdert er in de zomermaanden rond. Andere insecten die zijn aangepast aan deze relatief grillige omstandigheden (voedselarm en grote temperatuurverschillen op de zandgrond)  zijn de kommavlinder, heivlinder, mierenleeuw en diverse soorten zandloopkevers. De Grenspoel is een voedselarme plas met zeldzame soorten zoals zoals kranswieren, moeraswolfsklauw, ronde zonnedauw en sterzegge. Zie hier voor meer info over het NP Drents-Friese Wold.