Wiessenbergse Kolk

Fotoimpressie

 

Beschrijving: Gelegen ten zuidoosten van Hattem. Een afwisselend landschap wat bij hoog water grotendeels onder water komt te staan. Het achter de dijk gelegen Algemene Veen is op een kleinere schaal even afwisselend: hoge droge heide met grillige jeneverbessen versus de laaggelegen kolken.

Flora & Fauna: Bijzondere florasoorten die er gevonden kunnen worden zijn:  holpijp, naaldwaterbies, schildereprijs, waterkruiskruid en zwanenbloem.  (Water)vogels zijn er in overvloed. Zie voor meer info IJsselvallei