IJsselvallei

Fotoimpressie

Beschrijving (algemeen)

De rivier de IJssel (ook wel Gelderse IJssel genoemd vanwege het ook bestaan van de  Hollandse IJssel) is een aftakking van de Rijn. De IJssel begint ten oosten van Arnhem en mondt uit in het Ketelmeer (IJsselmeer) na 125 km. De loop van de rivier volgt de vallei tussen de Veluwe in het westen en de Sallandse Heuvelrug in het oosten, de IJsselvallei genoemd. De uiterwaarden, oeverwallen en de rivier de IJssel in deze vallei zijn onderdeel van het Natura 2000-gebeid de Rijntakken. Het landschap is ontstaan in de periode nog uitmondde in de Zuiderzee (delta). Die monding lag bij de huidige plaats IJsselmuiden.

De IJsselvallei bestaat uit twee kenmerkende natuurelementen:

  • de zware kleiafzettingen in de lagere delen (= komgebied)
  • de kalkrijke zand- en kleiafzettingen op de hogere delen (rivierduinen en oeverwallen)

De voornaamste steden aan de IJssel zijn Zutphen, Deventer, Zwolle en Kampen. Kleine andere bezienswaardige en historische plaatsen gelegen aan de IJssel zijn Doesburg, Bronkhorst en Hattem. Langs de IJssel bevinden soms nog gedeelten heggenlandschap.  De heggen bestaan voornamelijk uit meidoorn en sleedoorn. De meeste heggen zijn te vinden ter hoogte van Voorst (uiterwaard Nijenbekerklei) en bij het uiterwaardengebied bij kasteel Middachten.

Deelgebieden van de IJsselvallei (in stroomopwaartse volgorde):

IJsselvallei tussen Zalk en Kampen

Zalkerwaard

Vreugderijkerwaard

Bentinkswellen

Aersoltweerden

Uiterwaard Engelse Werk en Schellerwaard

Hoenwaard en Oldenelerwaarden

Wiessenbergse Kolk

Buitenwaarden Wijhe

Duursche waarden

Hengforderwaard

Welsumer waarden

Katerstede

Ossenwaard

IJsselvallei tussen Deventer en Dieren

IJsselvallei Het Zwarte Schaar

 

Flora & Fauna:

Zie info bij de afzonderlijke deelgebieden.