Petgatten De Feanhoop

Fotoimpressie

Beschrijving

Aan de rand van het Nationaal Park De Alde Feanen ter hoogte van het dorp De Veenhoop ligt ‘Petgatten de Feanhoop’. Een natuurgebied bestaande uit verschillende onderdelen (onder andere de Kraanlannen en de Bonnebuskepetten). Het gebied bestaat uit rietkragen, moerasbossen, petgaten, blauwgraslanden en boezemlanden.  Gebied herbergt diverse moerasvogels en de otter komt er ook voor.